Tianyuan

30th Tianyuan(Tengen)

Host Organization : Xinmin Wanbo, China Go Association, Xinmin Weiqi magazine

Title match

Players 1st round
04-15
2nd round
04-17
3rd round
04-18
Chen Yaoye (Tianyuan) W+R B+R  
Tang Weixing (9 dan)      
Chen Yaoye kept the title by 2-0.

Tournament table

Players 1st round
01-14
2nd round
01-15
3rd round
01-17
Quarterfinals
01-19
Semifinals
01-21
Challenger
decision
match
Fan Yunruo(4d) An Dongxu
W+R
Mi Yuting
B+R
Peng Liyao
W+R
Xie Erhao
B+R
Gu Li
W+R
Tang Weixing
W+R
01-23
An Dongxu(6d)
Mi Yuting(9d)
Zhang Qiang(4d) Zeng Zhihao
W+0.5
Peng Liyao
B+R
Zeng Zhihao(2d)
Peng Liyao(5d)
Xie Erhao(2d) Xie Erhao
W+R
Xie Erhao
B+R
Xie Erhao
W+R
Zhang Tao(4d)
Fan Tingyu(9d)
Tao Xinran(5d) Tao Xinran
 
Tao Xinran
W+R
Zhou Heyang(9d)
Zhou Ruiyang(9d)
Chun Guangya(6d) Zhou Hexi
W+8.5
Zhou Hexi
W+R
Zhou Hexi
W+R
Gu Li
B+R
Zhou Hexi(5d)
Shi Yue(9d)
Meng Tailing(6d) Meng Tailing
B+R
Meng Tailing
W+0.5
Gu Lingyi(5d)
Tan Xiao(7d)
Xie Ke(2d) Xie Ke
W+R
Gu Li
W+R
Gu Li
W+R
Xie He(9d)
Gu Li(9d)
Wang Haoyang(6d) Wang Haoyang
W+R
Wang Haoyang
B+1.5
Dang Yifei(4d)
Li Qincheng(1d)
Hu Yaoyu(8d) Hu Yaoyu
 
Gu Zihao
B+R
Liao Xingwen
B+R
Liao Xingwen
B+R
Tang Weixing
B+R
Lu Jia(2d)
Gu Zihao(4d)
Liao Xingwen(5d) Liao Xingwen
W+R
Jiang Weijie(9d)
Ding Hao(3d) Tong Yulin
W+R
Tong Yulin
 
Lian Xiao
B+R
Tong Yulin(4d)
Qiu Jun(9d)
Zhu Yuanhao(4d) Zhu Yuanhao
 
Lian Xiao
B+R
Li Xuanhao(5d)
Lian Xiao(M)
Zhang Li(6d) Zhang Li
W+R
Tong Mengcheng
B+R
Tang Weixing
W+R
Ke Jie(9d)
Tong Mengcheng(4d) Tong Mengcheng
 
Tong Mengcheng
B+R
Piao Wenyao(9d)
Huang Yunsong(4d)
Xu Jiayang(3d) Xu Jiayang
W+R
Tuo Jiaxi
W+R
Tang Weixing
W+R
Liu Xing(7d)
Tuo Jiaxi(9d)
Yang Dingxin(3d) Yang Dingxin
W+R
Tang Weixing
W+R
Mao Ruilong(4d)
Tang Weixing(9d)
Note;
  (M); Mingren

History;
  2016-01-16 Page was created.
  2016-01-17,21,24 Updated.
  2016-04-15,17 Updated.