51st Kansai-Kiin 1st Place

Host Organization: Sanyo Shimbun

Title match

Players 1st round
10-25
Osaka
Osaka
2nd round
11-10
Okayama
Okayama
3rd round
11-22
Osaka
Osaka
Yuki Satoshi (Kansai-Kiin 1st place)   W+R B+4.5
Sakai Hideyuki (7 dan) W+3.5    
Yuki Satoshi kept the title by 2-1.
The win-loss records; Yuki Satoshi 6-0 Sakai Hideyuki.

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round Semifinals Challenger
decision
match
Yata Naoki(9d) Furuya Y
B+4.5
01-31
Furuya Y
W+2.5
06-13
Furuya Y
W+6.5
07-04
Sakai H
B+R
08-30
Sakai H
W+0.5
09-27
Furuya Yutaka(7d)
Moriyama Naoki(9d) Arakaki S
W+R
12-06
Arakaki Shun(8d)
Hoshikawa Takumi(2d) Hoshikawa T
B+R
11-29
Kiyonari T
W+R
03-21
Murakawa Daisuke(4d)
Suzuki Keiji(5d) Kiyonari T
B+R
02-28
Kiyonari Tetsuya(9d)
Yamada Noriyoshi(9d) Yamada N
B+6.5
02-07
Yamada N
W+4.5
05-10
Sakai H
W+7.5
06-27
Yukawa Mitsuhisa(9d)
Hashimoto Shoji(9d) Sekiyama T
W+R
11-29
Sekiyama Toshimichi(9d)
Motohara Kiyohiro(a7) Konno T
B+R
12-13
Sakai H
W+R
04-04
Konno Tameto(7d)
Honda Kunihisa(9d) Sakai H
W+R
02-28
Sakai Hideyuki(7d)
Seto Taiki(6d) Seto T
B+R
02-14
Imamura T
B+3.5
05-24
Imamura T
B+R
07-05
Imamura T
B+8.5
08-22
Oda Hiromitsu(7d)
Imamura Toshiya(9d) Imamura T
B+R
01-31
Ishii Shinzo(9d)
Kurahashi Masayuki(9d) Kurahashi M
B+R
12-13
Nakano Y
B+5.5
03-21
Hasegawa Sunao(9d)
Nakano Yasuhiro(9d) Nakano Y
W+R
12-06
Ushinohama Satsuo(9d)
Yokota Shigeaki(9d) Yokota S
B+R
02-14
Sonoda Y
B+4.5
05-30
Sonoda Y
B+R
07-25
Takashima Takeshi(1d)
Sonoda Yuichi(9d) Sonoda Y
B+R
11-29
Imai Kazuhiro(6d)
Konishi Kazuko(8d) Endo T
B+R
02-21
Shiraishi Y
B+R
04-25
Endo Takahiro(9d)
Chin Kaei(9d) Shiraishi Y
W+R
02-07
Shiraishi Yutaka(9d)
History;
 2006-11-29 Page was created.
 2006-12-01,08,15 Updated.
 2007-01-26 Updated.
 2007-02-02,09,16,23 Updated.
 2007-03-02,16,23,30 Updated.
 2007-04-06,20,27 Updated.
 2007-05-04,11,18,25 Updated.
 2007-06-01,08,15,22,29 Updated.
 2007-07-06,20,27 Updated.
 2007-08-17,24,31 Updated.
 2007-09-21 Updated.
 2007-10-26 Updated.
 2007-11-10,22 Updated.