63rd Kansai-Kiin 1st Place

Host Organization: Sanyo Shimbun

Title match

Players 1st round
08-29
2nd round
09-25
3rd round
Yu Zhengqi (Kansai-Kiin 1st place) W+R B+R
Watanabe Koki (3 dan)

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round Semifinals Challenger
decision
match
Yokota Shigeaki(9d) Hon Seisen
W+2.5
11-21
Hon Seisen
B+R
03-06
Ha Youngil
B+R
05-23
Watanabe K
B+7.5
06-12
Watanabe K
W+5.5
07-17
Hon Seisen(4d)
Kiyonari Tetsuya(9d) Kiyonari T
W+R
11-07
Nishi Takenobu(3d)
Sakai Hideyuki(8d) Ha Youngil
W+2.5
10-31
Ha Youngil
B+R
04-25
Ha Youngil(6d)
Yuki Satoshi(9d) Yuki S
W+R
10-24
Kan Minu(2d)
Murakawa Daisuke(J) Watanabe K
W+R
01-21
Watanabe K
B+R
03-28
Watanabe K
W+4.5
04-24
Watanabe Koki(3d)
Nakano Yasuhiro(9d) Nakano Y
W+R
11-28
Kunisawa Hiroto(3d)
Yukawa Mitsuhisa(9d) Yata N
W+R
02-06
Yata N
B+0.5
03-20
Yata Naoki(9d)
Imamura Toshiya(9d) Imamura T
B+2.5
02-06
Tanaka Koyu(1d)
Sonoda Yuichi(9d) Sonoda Y
W+R
12-05
Wu Boyi
B+R
03-18
Wu Boyi
B+R
06-06
Wu Boyi
B+3.5
06-19
Fujii Shuya(7d)
Wu Boyi(5d) Wu Boyi
W+R
01-07
Sada Atsushi(4d)
Nishiyama Shizuka(1d) Fujii N
W+R
01-16
Inaba K
B+11.5
02-13
Fujii Naoki(ama)
Ieda Ryuji(8d) Inaba K
W+7.5
01-16
Inaba Karin(1d)
Sakakibara Masaaki(7d) Sato Y
B+3.5
01-31
Sato Y
B+2.5
02-27
Sato Y
B+R
05-22
Sato Yuta(2d)
Taniguchi Toru(3d) Seto T
B+R
11-14
Seto Taiki(8d)
Utsumi Koki(2d) Utsumi K
B+R
12-19
Kurahashi M
W+R
02-20
Takashima Yugo(2d)
Kurahashi Masayuki(9d) Kurahashi M
B+R
12-12
Furuya Yutaka(8d)