61st Kansai-Kiin 1st Place

Host Organization: Sanyo Shimbun

Title match

Players 1st round
09-07
2nd round
10-05
3rd round
 
Yuki Satoshi (Kansai-Kiin 1st place)      
Yu Zhengqi (7 dan) W+R B+0.5  
Yu Zhengqi got the title by 2-0.

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round Semifinals Challenger
decision
match
Murakawa Daisuke(8d) Yu Zhengqi
B+R
12-22
Yu Zhengqi
W+R
01-12
Yu Zhengqi
W+0.5
05-18
Yu Zhengqi
W+7.5
07-19
Yu Zhengqi
B+R
08-21
Yu Zhengqi(7d)
Kim Pyeongmin(7d) Fujii S
B+R
11-02
Fujii Shuya(7d)
Furuya Yutaka(8d) Furuya Y
B+R
12-21
Furuya Y
B+R
03-02
Sato Yuta(1d)
Imamura Toshiya(9d) Imamura T
B+R
10-26
Sada Atsushi(3d)
Honda Kunihisa(9d) Honda K
W+1.5
11-16
Sonoda Y
B+R
02-01
Sonoda Y
W+R
05-10
Inoue Naoki(3d)
Sonoda Yuichi(9d) Sonoda Y
W+0.5
12-14
Taniguchi Toru(3d)
Arakaki Shun(9d) Arakaki S
B+1.5
11-30
Arakaki S
W+R
03-15
Konno Tameto(7d)
Yokota Shigeaki(9d) Yokota S
B+R
02-01
Kunisawa Hiroto(2d)
Yata Naoki(9d) Yata N
B+R
01-25
Yata N
W+R
02-08
Yata N
W+R
04-26
Kiyonari T
W+7.5
06-07
Ishii Akane(3d)
Moriyama Naoki(9d) Wu Boyi
W+R
01-18
Wu Boyi(3d)
Kurahashi Masayuki(9d) Kurahashi M
B+R
11-02
Abe Y
W+5.5
03-29
Nakano Yasuhiro(9d)
Ha Youngil(6d) Abe Y
B+0.5
02-16
Abe Yoshiki(2d)
Seto Taiki(8d) Seto T
B+R
12-14
Seto T
W+R
02-15
Kiyonari T
W+R
05-17
Hon Seisen(3d)
Sakai Hideyuki(8d) Kubo K
B+0.5
11-10
Kubo Katsuaki(9d)
Ota Seido(9d) Yukawa M
W+R
01-11
Kiyonari T
W+R
03-22
Yukawa Mitsuhisa(9d)
Hatanaka Hoshinobu(4d) Kiyonari T
B+R
12-22
Kiyonari Tetsuya(9d)
History;
 2016-12-03 Table was created.
 2016-12-10,17,24 Updated.
 2017-01-08,13,21,27 Updated.
 2017-02-03,10,17,24 Updated.
 2017-03-03,10,17,25,31 Updated.
 2017-04-21,28 Updated.
 2017-05-05,12,19 Updated.
 2017-06-02,10 Updated.
 2017-07-15,22 Updated.
 2017-08-18,25 Updated.
 2017-09-09 Updated.
 2017-10-07 Updated.