Kansai-Kiin 1st Place

64th Kansai-Kiin 1st Place

Organizers: THE SANYO SHIMBUN, Kansai Ki-in

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round Semifinals Challenger
decision
match
Watanabe Koki(3d) Wu BoyiB+R11-14 01-29
Wu Boyi(5d)
Hara Masakazu(3d) Hara MW+R11-28
Watanabe Yu(2d)
Sonoda Yuichi(9d) Utsumi KW+5.501-08
Utsumi Koki(2d)
Shintani Yosuke(2d)
Onoda Takuya(3d)
Tsuji Shigehito(2d)
Takashima Yugo(3d)
Ishii Shinzo(9d) Imamura TB+R10-09
Imamura Toshiya(9d)
Yukawa Mitsuhisa(9d) Kunisawa HW+3.511-20
Kunisawa Hiroto(3d)
Kiyonari Tetsuya(9d) Nakano YB+R10-16
Nakano Yasuhiro(9d)
Sada Atsushi(4d) Sada AB+R10-24
Tanaka Koyu(1d)
Ieda Ryuji(8d)
Inoue Naoki(4d)
Yokota Shigeaki(9d) Yokota SB+5.512-04 Nishi TB+4.501-15
Abe Yoshiki(3d)
Arakaki Shun(9d) Nishi TW+R10-30
Nishi Takenobu(4d)
Yata Naoki(9d) Yata NB+2.511-06
Inaba Karin(1d)
Yuki Satoshi(9d) Yuki SB+R10-17
Ha Youngil(6d)
Tatsumi Akane(3d) Tatsumi AW+4.512-11
Imabun Taro(1d)
Sakai Kentaro(1d) Murakawa DW+R11-14
Murakawa Daisuke(J)