64th Kansai-Kiin 1st Place

Organizers: THE SANYO SHIMBUN, Kansai Ki-in

Title match

Players 1st round10-01 2nd round11-05 3rd round
Yu Zhengqi (Kansai-Kiin 1st place) B+R W+R
Murakawa Daisuke (9 dan)

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round Semifinals Challenger
decision
match
Watanabe Koki(3d) Wu BoyiB+R11-14 Hara MB+5.501-29 Hara MW+R07-16 Seto TB+6.507-29 Murakawa DW+R09-17
Wu Boyi(5d)
Hara Masakazu(3d) Hara MW+R11-28
Watanabe Yu(2d)
Ha Youngil(6d) Yuki SB+R10-17 Yuki SW+R06-04
Yuki Satoshi(9d)
Kurahashi Masayuki(9d) Sato YW+R02-12
Sato Yuta(3d)
Inaba Karin(1d) Yata NB+2.511-06 Seto TW+R03-11 Seto TW+R06-10
Yata Naoki(9d)
Seto Taiki(8d) Seto TW+R02-19
Fujii Shuya(7d)
Arakaki Shun(9d) Nishi TW+R10-30 Nishi TB+4.501-15
Nishi Takenobu(4d)
Abe Yoshiki(3d) Yokota SB+5.512-04
Yokota Shigeaki(9d)
Sonoda Yuichi(9d) Utsumi KW+5.501-08 Utsumi KW+4.503-05 Nakano YB+R06-17 Murakawa DW+5.508-03
Utsumi Koki(2d)
Tatsumi Akane(3d) Tatsumi AW+4.512-11
Imabun Taro(1d)
Kunisawa Hiroto(3d) Kunisawa HW+3.511-20 Nakano YB+R02-06
Yukawa Mitsuhisa(9d)
Kiyonari Tetsuya(9d) Nakano YB+R10-16
Nakano Yasuhiro(9d)
Konishi Kazuko(8d) Hon AkiyoshiW+R02-12 Hon AkiyoshiW+R03-04 Murakawa DW+3.507-16
Hon Akiyoshi(3d)
Ishii Shinzo(9d) Imamura TB+R10-09
Imamura Toshiya(9d)
Murakawa Daisuke(9d) Murakawa DW+R11-14 Murakawa DW+R02-26
Sakai Kentaro(1d)
Tanaka Koyu(2d) Sada AB+R10-24
Sada Atsushi(7d)