57th Kansai-Kiin 1st Place

Host Organization: Sanyo Shimbun

Title match

Players 1st round
09-12
2nd round
09-19
3rd round
 
Sakai Hideyuki (Kansai-Kiin 1st place) W+R B+R  
Furuya Yutaka (8 dan)      
Sakai Hideyuki kept the title by 2-0.

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round Semifinals Challenger
decision
match
Murakawa Daisuke(7d) Murakawa D
W+R
02-06
Murakawa D
W+R
06-17
Murakawa D
B+R
07-15
Murakawa D
B+R
08-14
Furuya Y
B+R
08-29
Kim Pyeongmin(7d)
Seto Taiki(7d) Yuki S
W+R
11-01
Yuki Satoshi(J)
Imamura Toshiya(9d) Imamura T
B+R
03-07
Imamura T
B+R
04-24
Fujii Shuya(7d)
Kim Byeongjun(3d) Takashima T
B+4.5
12-12
Takashima Takeshi(3d)
Nakano Yasuhiro(9d) Nakano Y
W+R
01-16
Nakano Y
B+R
02-06
Nakano Y
B+1.5
05-08
Yata Naoki(9d)
Imai Kazuhiro(6d) Imai K
B+2.5
11-21
Hoshikawa Manabu(2d)
Son Hideyo(5d) Ha Youngil
W+R
11-07
Ha Youngil
W+R
02-13
Ha Youngil(5d)
Saito Tadashi(8d) Yukawa M
W+R
11-14
Yukawa Mitsuhisa(9d)
Kiyonari Tetsuya(9d) Kiyonari T
W+R
11-21
Yokota S
B+R
03-13
Honda K
B+6.5
05-08
Furuya Y
B+R
07-10
Suzuki Keiji(5d)
Yokota Shigeaki(9d) Yokota S
B+R
10-24
Kunisawa Hiroto(1d)
Honda Kunihisa(9d) Honda K
W+R
12-05
Honda K
W+15.5
02-13
Ota Seido(9d)
Konishi Kazuko(8d) Arakaki S
W+R
01-16
Arakaki Shun(9d)
Sada Atsushi(1d) Inoue N
B+1.5
11-28
Inoue N
B+R
04-17
Furuya Y
W+2.5
05-29
Inoue Naoki(2d)
Kageyama Toshiyuki(5d) Kurahashi M
W+R
12-12
Kurahashi Masayuki(9d)
Furuya Yutaka(8d) Furuya Y
B+R
01-23
Furuya Y
B+2.5
02-27
Ishii Akane(2d)
Sonoda Yuichi(9d) Sonoda Y
W+R
10-24
Chin Kaei(9d)
Note;
 (J); Judan

History;
 2012-10-21 Page was created.
 2012-10-26 Updated.
 2012-11-03,09,16,23,30 Updated.
 2012-12-08,15 Updated.
 2013-01-12,19,26 Updated.
 2013-02-03,10,17,23 Updated.
 2013-03-03,09,16 Updated.
 2013-04-13,20,26 Updated.
 2013-05-03,11,24,31 Updated.
 2013-06-14,22 Updated.
 2013-07-13,19 Updated.
 2013-08-09,16,23,30 Updated.
 2013-09-14,21 Updated.