60th Kansai-Kiin 1st Place

Host Organization: Sanyo Shimbun

Title match

Players 1st round
10-13
2nd round
10-21
3rd round
 
Yuki Satoshi (Kansai-Kiin 1st place) W+R B+R  
Murakawa Daisuke (8 dan)      
Yuki Satoshi kept the title by 2-0.

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round Semifinals Challenger
decision
match
Nakano Yasuhiro(9d) Yata N
W+1.5
02-24
Yata N
W+0.5
04-21
Yata N
B+R
06-23
Murakawa D
B+2.5
09-08
Murakawa D
B+1.5
09-21
Yata Naoki(9d)
Ushinohama Satsuo(9d) Yu Zhengqi
B+17.5
03-14
Yu Zhengqi(7d)
Takashima Yugo(1d) Imamura T
W+2.5
02-11
Furuya Y
B+R
05-26
Imamura Toshiya(9d)
Konishi Kazuko(8d) Furuya Y
W+6.5
02-17
Furuya Yutaka(8d)
Inoue Naoki(3d) Sada A
B+R
10-21
Sada A
W+0.5
04-06
Murakawa D
W+R
08-17
Sada Atsushi(3d)
Yokota Shigeaki(9d) Yokota S
B+R
03-09
Honda Kunihisa(9d)
Nishiyama Shizuka(1d) Hon Seisen
W+R
02-04
Murakawa D
B+3.5
06-22
Hon Seisen(3d)
Murakawa Daisuke(8d) Murakawa D
W+R
04-07
Kan Minu(2d)
Hoshikawa Koyo(3d) Sakai H
B+R
11-25
Sakai H
B+R
03-23
Sakai H
B+13.5
06-16
Kiyonari T
B+2.5
08-31
Sakai Hideyuki(8d)
Ishii Akane(2d) Kurahashi M
B+R
01-28
Kurahashi Masayuki(9d)
Arakaki Shun(9d) Yamada N
W+R
11-26
Ha Youngil
W+R
01-20
Yamada Noriyoshi(9d)
Tamura Chiaki(3d) Ha Youngil
B+R
11-18
Ha Youngil(6d)
Fujii Shuya(7d) Fujii S
W+R
11-18
Kiyonari T
W+R
03-23
Kiyonari T
B+0.5
08-03
Yukawa Mitsuhisa(9d)
Hoshikawa Takumi(4d) Kiyonari T
B+R
10-28
Kiyonari Tetsuya(9d)
Kunisawa Hiroto(2d) Seto T
B+1.5
10-29
Wu Boyi
B+1.5
07-04
Seto Taiki(8d)
Wu Boyi(2d) Wu Boyi
B+8.5
12-17
Yun Chunho(3d)
History;
 2015-10-31 Page was created.
 2015-11-13,20,27 Updated.
 2015-12-11,19 Updated.
 2016-01-16,29 Updated.
 2016-02-05,12,19,27 Updated.
 2016-03-05,11,18,25 Updated.
 2016-04-01,08,15,22 Updated.
 2016-05-27 Updated.
 2016-06-10,18,24 Updated.
 2016-07-01,09,30 Updated.
 2016-08-06,13,19,26 Updated.
 2016-09-03,09,17 Updated.
 2016-10-14,22 Updated.