58th Kansai-Kiin 1st Place

Host Organization: Sanyo Shimbun

Title match

Players 1st round
10-23
2nd round
10-30
3rd round
11-13
Sakai Hideyuki (Kansai-Kiin 1st place)   B+R  
Yuki Satoshi (9 dan) B+R   W+2.5
Yuki Satoshi got the title by 2-1.
The win-loss records; Sakai Hideyuki 8-10 Yuki Satoshi.

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round Semifinals Challenger
decision
match
Furuya Yutaka(8d) Furuya Y
B+0.5
01-08
Nakano Y
B+R
05-21
Imamura T
W+R
07-02
Yuki S
B+0.5
09-04
Yuki S
B+0.5
09-22
Kurahashi Masayuki(9d)
Yukawa Mitsuhisa(9d) Nakano Y
W+0.5
01-29
Nakano Yasuhiro(9d)
Imamura Toshiya(9d) Imamura T
W+R
12-11
Imamura T
B+R
03-20
Inoue Naoki(2d)
Sada Atsushi(2d) Hon Seisen
W+0.5
10-23
Hon Seisen(2d)
Onoda Takuya(2d) Onoda T
W+R
10-23
Onoda T
B+1.5
04-02
Yuki S
B+R
05-28
Honda Kunihisa(9d)
Ha Youngil(5d) Ha Youngil
B+R
02-12
Ishii Akane(2d)
Kunisawa Hiroto(1d) Kunisawa H
B+6.5
11-20
Yuki S
B+R
02-20
Tanimura Chiaki(3d)
Taniguchi Toru(1d) Yuki S
W+R
11-07
Yuki Satoshi(9d)
Seto Taiki(7d) Seto T
W+R
02-05
Fujii S
B+R
04-09
Fujii S
W+R
05-28
Yu Zhengqi
W+R
08-25
Yamada Noriyoshi(9d)
Yokota Shigeaki(9d) Fujii S
W+R
11-27
Fujii Shuya(7d)
Ono Koji(3d) Sonoda Y
B+R
12-11
Sonoda Y
B+3.5
03-05
Sonoda Yuichi(9d)
Yata Naoki(9d) Yata N
B+R
01-29
Yun Chunho(2d)
Arakaki Shun(9d) Yoshida M
B+4.5
01-15
Yu Zhengqi
W+2.5
06-25
Yu Zhengqi
W+R
08-04
Yoshida Mika(8d)
Tokunaga Hirohisa(8d) Yu Zhengqi
W+7.5
10-30
Yu Zhengqi(7d)
Saito Tadashi(8d) Kiyonari T
B+R
11-20
Murakawa D
B+R
04-30
Kiyonari Tetsuya(9d)
Ushinohama Satsuo(9d) Murakawa D
B+R
12-18
Murakawa Daisuke(7d)
History;
 2013-10-25 Page was created.
 2013-11-02,08,15,22 Updated.
 2013-12-01,07,13,20 Updated.
 2014-01-04,11,18,25,31 Updated.
 2014-02-08,14,21 Updated.
 2014-03-01,07,14,21,28 Updated.
 2014-04-04,11,25 Updated.
 2014-05-03,16,23,31 Updated.
 2014-06-20,27 Updated.
 2014-07-04 Updated.
 2014-08-01,08,22,29 Updated.
 2014-09-06,20,22 Updated.
 2014-10-23,30 Updated.
 2014-11-13 Updated.