56th Kansai-Kiin 1st Place

Host Organization: Sanyo Shimbun

Title match

Players 1st round
09-20
2nd round
10-04
3rd round
 
Sakai Hideyuki (Kansai-Kiin 1st place) B+0.5 W+R  
Murakawa Daisuke (7 dan)      
Sakai Hideyuki kept the title by 2-0.

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round Semifinals Challenger
decision
match
Murakawa Daisuke(7d) Murakawa D
B+R
12-07
Murakawa D
W+R
02-22
Murakawa D
W+2.5
05-09
Murakawa D
W+2.5
07-30
Murakawa D
B+2.5
08-29
Hoshikawa Takumi(3d)
Fujii Shuya(7d) Kim Byeongjun
B+R
02-01
Kim Byeongjun(3d)
Furuya Yutaka(8d) Furuya Y
B+5.5
02-29
Furuya Y
B+R
03-28
Kurahashi Masayuki(9d)
Onoda Takuya(1d) Onoda T
B+8.5
12-21
Saito Tadashi(8d)
Iwai Shinichi(a7) Yoshida M
B+1.5
01-11
Yata N
B+R
03-21
Yata N
B+3.5
05-23
Yoshida Mika(8d)
Oda Hiromitsu(7d) Yata N
W+R
11-30
Yata Naoki(9d)
Yokota Shigeaki(9d) Yokota S
W+R
01-18
Yokota S
W+R
03-08
Imamura Toshiya(9d)
Yukawa Mitsuhisa(9d) Nakano Y
W+R
12-14
Nakano Yasuhiro(9d)
Iwai Ryuichi(a7) Moriyama N
B+12.5
01-11
Ha Youngil
B+1.5
04-11
Seto T
B+R
07-04
Kiyonari T
W+0.5
08-01
Moriyama Naoki(9d)
Ha Younil(5d) Ha Youngil
B+R
01-18
Hatanaka Hoshinobu(3d)
Seto Taiki(7d) Seto T
B+R
11-23
Seto T
W+R
05-10
Sakakibara Masaaki(7d)
Takahara Shuji(9d) Takahara S
W+1.5
03-07
Yuki Satoshi(9d)
Ono Koji(3d) Sonoda Y
W+R
12-14
Chin Kaei
W+3.5
04-18
Kiyonari T
W+R
05-23
Sonoda Yuichi(9d)
Chin Kaei(9d) Chin Kaei
W+R
01-25
Honda Kunihisa(9d)
Kiyonari Tetsuya(9d) Kiyonari T
W+1.5
11-23
Kiyonari T
B+R
02-22
Yamada Noriyoshi(9d)
Kunisawa Hiroto(1d) Kunisawa H
W+R
11-23
Sakakibara Fumiko(6d)
History;
 2011-11-27 Page was created.
 2011-12-02,09,16,23 Updated.
 2012-01-06,14,21,28 Updated.
 2012-02-19,24 Updated.
 2012-03-02,09,18,23,31 Updated.
 2012-04-06,13,20 Updated.
 2012-05-04,13,18,27 Updated.
 2012-07-01,07,28 Updated.
 2012-08-03,24,29 Updated.
 2012-09-20 Updated.
 2012-10-05 Updated.