Tianyuan

22nd Tianyuan

Organizers: Taiwan Qiyuan Culture Foundation

Title match

Players 1st round2023-03-14 2nd round2023-03-17 3rd round2023-03-21 4th round2023-03-24 5th round2023-03-28 6th round2023-04-25 7th round
Xu Haohong (Tianyuan) W+R W+R B+3.5
Lai Junfu (8 dan) W+R

League

Rank Players W.Y L.F C.Q L.Y X.Q L.C L.L L.S Result
1 Wang Yuanjun(9d) - X03-07 W+R03-03 W+R02-24 X02-21 W+R02-17 W+R02-10 X02-07 4-3 3
2 Lai Junfu(8d) B+R03-07 - W+R02-24 B+R02-21 W+R02-17 B+R02-10 B+R02-07 W+R03-03 7-0 C
3 Chen Qirui(7d) X03-03 X02-24 - X02-17 X02-10 W+1.502-07 B+R03-07 X02-21 2-5 DM
4 Lin Junyan(9d) X02-24 X02-21 B+0.502-17 - X02-07 W+R03-07 B+R03-03 B+0.502-10 4-3 4
5 Xu Qingen(5d) B+5.502-21 X02-17 W+R02-10 W+R02-07 - W+R03-03 B+R02-24 B+R03-07 6-1 2
5 Lu Yuchuan(5d) X02-17 X02-10 X02-07 X03-07 X03-03 - W+R02-21 X02-24 1-6 DM
5 Lin Lixiang(9d) X02-10 X02-07 X03-07 X03-03 X02-24 X02-21 - X02-17 0-7 DM
5 Lin Shuyang(9d) W+1.502-07 X03-03 W+R02-21 X02-10 X03-07 W+R02-24 B+R02-17 - 4-3 DM

The last preliminary tournament

Players 1st round01-13 2nd round01-17 Final01-18
Jian Jingting(6d) Lin ShuyangW+2.5 Lin ShuyangB+R Xu QingenB+0.5
Lin Shuyang(9d)
Li Wei(6d) Cai ChengweiW+R
Cai Chengwei(5d)
Chen Shiyuan(9d) Chen ShiyuanW+R Xu QingenW+R
Huang Shiyuan(4d)
Xu Qingen(5d) Xu QingenW+R
Xu Yukqi(4d)
Xiao Zhenghao(9d) Lu YuchuanB+1.5 Lu YuchuanB+R Lu YuchuanB+R
Lu Yuchuan(5d)
Yang Zixuan(5d) Niu ShiteB+R
Niu Shite(4d)
Lin Shixun(8d) Zhang ZhehaoB+1.5 Lin LixiangW+R
Zhang Zhehao(6d)
Lin Lixiaing(9d) Lin LixiangW+R
Chen Xi(5d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Lin Lixiang(9d) Lin LixiangW+R
Chen Shiyuan(9d) Chen ShiyuanW+R Chen ShiyuanB+R
Jian Jingting(6d) Li WeiB+R
Li Wei(6d)
Cai Chengwei(5d) Cai ChengweiW+R
Huang Shiyuan(4d) Huang ShiyuanB+R
Xu Yukqi(4d)
Lin Shuyang(9d) Lin ShuyangW+R
Zhang Zhehao(6d) Xiao ZhenghaoW+3.5 Niu ShiteB+R
Xiao Zhenghao(9d) Xiao ZhenghaoW+R
Yang Zixuan(5d)
Niu Shite(4d) Niu ShiteW+R
Lin Shixun(8d) Lin ShixunW+1.5
Chen Xi(5d)
Players 1st round01-17 2nd round01-18 Semifinals01-31 Final02-03