Tianyuan

6th Tianyuan(Tengen)

Host Organization : Taiwan Qiyuan Culture Foundation

Title match

Players 1st round
06-12
2nd round
06-21
3rd round
06-26
4th round
07-03
5th round
07-05
Zhou Junxun (Tianyuan) W+R        
Chen Shiyuan (Guoshou)   W+R B+R W+R  
Chen Shien got the title by 3-1.
The win-loss records; Zhou Junxun 6-3 Chen Shien.
Remaining player decision match
Players 1st round 2nd round
Lin Shuyang(4d) Lin Shuyang
W+R
06-19
Lin Shuyang
W+7.5
07-26
Zhang Zhehao(1d)
Xiao Zhenghao(5d)

League

Rank Players Y.K C.S L.Z C.A X.Z C.D L.S Z.Z Result
1 Yoo Kyeongmin(5d) - X
03-06
W+R
04-10
B+R
03-20
X
05-15
X
03-13
X
06-12
X
03-24
2-5 DM
2 Chen Shiyuan(G) W+R
03-06
- X
05-08
W+R
05-15
W+1.5
05-24
W+R
03-20
W+R
03-09
W+6.5
04-10
6-1 C
3 Lin Zhihan(8d) X
04-10
B+R
05-08
- X
03-13
W+3.5
04-17
B+R
03-06
X
05-17
B+R
03-20
4-3 2
4 Chen Yongan(6d) X
03-20
X
05-15
W+R
03-13
- X
06-05
X
03-27
X
05-29
X
04-03
1-6 DM
4 Xiao Zhenghao(5d) B+R
05-15
X
05-24
X
04-17
W+6.5
06-05
- B+R
04-15
X
05-06
B+R
05-27
4-3 DM
4 Chen Yida(4d) W+R
03-13
X
03-20
X
03-06
W+5.5
03-27
X
04-15
- B+1.5
03-11
X
03-17
3-4 DM
4 Lin Shuyang(4d) B+3.5
06-12
X
03-09
B+R
05-17
W+R
05-29
W+4.5
05-06
X
03-11
- X
04-14
4-3 3
4 Zhang Zhehao(1d) W+1.5
03-24
X
04-10
X
03-20
W+R
04-03
X
05-27
B+7.5
03-17
W+0.5
04-14
- 4-3 DM
Note;
 (G); Guoshou

History;
 2007-03-01 Page was created.
 2007-03-06,09,11,13,17,20,24,27 Updated.
 2007-04-03,10,14,15,17 Updated.
 2007-05-06,08,15,17,24,27,29 Updated.
 2007-06-05,12,19,21,26 Updated.
 2007-07-03,26 Updated.

Primary tournament
Players 1st round 2nd round Semifinals Final
Yang Mengyun(2d) Zhang Kaixin
B+5.5
01-16
Zhang Kaixin
B+R
01-21
Chen Yongan
B+7.5
02-06
Chen Yongan
W+1.5
02-13
Zhang Kaixin(3d)
Huang Changyi(1d) Huang Xiangren
W+2.5
01-16
Huang Xiangren(5d)
Chen Yongan(6d) Chen Yongan
W+3.5
01-09
Chen Yongan
B+1.5
01-23
Zhang Huaiyi(1d)
Lin Lixiang(1d) Lin Lixiang
B+4.5
01-07
Liu Jianchang(1d)
Rao Ruiyong(2d) Lin Shuyang
B+5.5
01-14
Lin Shuyang
W+6.5
01-23
Xiao Zhenghao
B+R
02-01
Lin Shuyang(4d)
Zhou Pingqiang(4d) Zhou Pingqiang
B+R
01-16
Lin Yuxiang(3d)
Zhang Zhehao(1d) Zhang Zhehao
B+1.5
01-09
Xiao Zhenghao
W+R
01-21
Chen Yixiang(1d)
Peng Jinghua(6d) Xiao Zhenghao
W+R
01-16
Xiao Zhenghao(5d)
Chen Yida(4d) Chen Yida
W+R
01-14
Chen Yida
B+R
01-23
Chen Yida
W+R
02-03
Chen Yida
B+R
02-27
Fan Yangbo(1d)
Zhao Peizhe(1d) Zhao Peizhe
B+R
01-09
Dai Jiashen(7d)
Yu Zhengqi(1d) Xia Daming
W+R
01-16
Liu Yaowen
B+0.5
01-23
Xia Daming(4d)
Liu Yaowen(1d) Liu Yaowen
B+R
01-09
Yang Zhide(5d)
Wang Xiangjie(1d) Wang Xiangjie
Default
01-07
Liao Kwanghuang
B+R
01-23
Lin Shengxian
W+R
01-26
Qin Shi(1d)
Liao Kwanghuang(1d) Liao Kwanghuang
B+R
01-14
Wang Yunzhong(1d)
Zhou Keping(4d) Zhou Keping
B+R
01-09
Lin Shengxian
W+R
01-23
Li Kuihan(1d)
Xu Changzheng(1d) Lin Shengxian
W+9.5
01-09
Lin Shengxian
B+R
01-16
Lin Shengxian(7d)
Chen Qingyu(1d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Xu Changzheng(1d) Yang Mengyun
W+R
01-30
Yang Mengyun
W+R
02-08
Lin Yuxiang
W+6.5
02-28
Lin Yuxiang
B+R
03-10
Xiao Zhenghao
W+R
03-11
Yang Mengyun(2d) Yang Mengyun
B+4.5
01-21
Huang Changyi(1d)
Zhang Huaiyi(1d) Zhang Huaiyi
B+R
01-25
Liu Jianchang(1d)
Rao Ruiyong(2d) Lin Yuxiang
W+R
01-23
Lin Yuxiang
W+9.5
01-30
Lin Yuxiang(3d)
Chen Yixiang(1d) Chen Yixiang
W+R
01-23
Peng Jinghua(6d)
Fan Yangbo(1d) Dai Jiashen
B+R
01-30
Dai Jiashen
B+R
02-06
Wang Yunzhong
W+R
03-04
Dai Jiashen(7d)
Yu Zhengqi(1d) Yang Zhide
W+R
01-23
Yang Zhide(5d)
Qin Shi(1d) Wang Yunzhong
B+R
01-28
Wang Yunzhong
B+1.5
02-10
Wang Yunzhong(1d)
Li Kuihan(1d) Chen Qingyu
B+1.5
01-27
Chen Qingyu(1d)
Xiao Zhenghao(5d)
Huang Xiangren(5d) Lin Lixiang
W+4.5
01-30
Zhang Zhehao
W+0.5
02-10
Zhang Zhehao
B+1.5
03-04
Zhang Zhehao
B+R
03-13
Lin Lixiang(1d)
Zhou Pingqiang(4d) Zhang Zhehao
W+2.5
01-29
Zhang Zhehao(1d)
Zhao Peizhe(1d) Xia Daming
B+R
02-01
Wang Xiangjie
W+R
02-13
Xia Daming(4d)
Wang Xiangjie(1d) Wang Xiangjie
W+R
02-02
Zhou Keping(4d)
Lin Shengxian(7d)
Zhang Kaixin(3d) Lin Shuyang
B+12.5
02-27
Lin Shuyang
B+0.5
03-06
Lin Shuyang(4d)
Liu Yaowen(1d) Liu Yaowen
W+R
02-27
Liao Kwanghuang(1d)
Players 1st round 2nd round 3rd round Semifinals Final
History;
 2007-01-07 Page was created.
 2007-01-09,14,16,21,23,25,26,27,28,29,30 Updated.
 2007-02-01,02,03,06,08,10,13,27,28 Updated.
 2007-03-04,06,10,11,13 Updated.