Judan

56th Judan-sen

Host Organization: Sankei Shimbun

Title match

Players 1st round
03-06
Higashiosaka
Osaka
2nd round
03-22
Toda
Saitama
3rd round
04-12
Omachi
Nagano
4th round
04-20
Osaka
Osaka
5th round
04-26
Osaka
Osaka
Iyama Yuta (Judan) W+R B+R W+4.5    
Murakawa Daisuke (8 dan)          
Iyama Yuta kept the title by 3-0.
The win-loss records; Iyama Yuta 14-3 Murakawa Daisuke.

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round Semifinals Challenger
decision
match
Yamashita Keigo(9d) Murakawa D
W+5.5
10-19
Murakawa D
W+0.5
11-30
Murakawa D
B+0.5
12-14
Murakawa D
W+R
01-25
Motoki Katsuya(8d) Murakawa D
W+R
09-28
Murakawa Daisuke(8d)
O Rissei(9d) Yu Zhengqi
W+5.5
10-26
Yu Zhengqi(7d)
So Yokoku(9d) Kyo Kagen
W+R
10-27
Kyo Kagen
W+R
11-16
Akiyama Jiro(9d) Kyo Kagen
B+7.5
10-05
Kyo Kagen(7d)
Hane Naoki(9d) Hane N
B+0.5
10-19
Kim Sujun(8d)
Yuki Satoshi(9d) Shida T
W+3.5
10-12
Shida T
W+3.5
12-07
Shida T
B+1.5
12-21
Adachi Toshimasa(5d) Shida T
W+R
09-28
Shida Tatsuya(7d)
O Meien(9d) O Meien
B+0.5
10-05
Hatanaka Hoshinobu(4d)
Ichiriki Ryo(8d) Ichiriki R
W+R
10-05
Ichiriki R
W+R
12-07
Rin Shien(8d) Nakano Y
W+R
09-21
Nakano Yasuhiro(9d)
Imamura Toshiya(9d) Ida A
W+R
11-09
Ida Atsushi(8d)
History;
 2017-09-09 Table was created.
 2017-09-15,22,29 Updated.
 2017-10-07,14,20,27 Updated.
 2017-11-03,10,17,24 Updated.
 2017-12-01,08,16,22 Updated.
 2018-01-19,26 Updated.
 2018-03-10,24 Updated.
 2018-04-14 Updated.

The last preliminary tournament

Players 1st round Final
Koyama Kuya(3d) O Meien
W+1.5
08-10
O Meien(9d) O Meien
W+R
06-15
Takei Takashi(7d)
Ichiriki Ryo(7d) Ichiriki R
B+R
07-06
Kurahashi Masayuki(9d) Kurahashi M
B+R
06-08
Shuto Shun(7d)
O Rissei(9d) O Rissei
B+R
07-20
Kono Rin(9d) Kono R
B+R
06-15
Kiyonari Tetsuya(9d)
Seto Taiki(8d) So Yokoku
B+R
07-20
Takahashi Masumi(3d) So Yokoku
B+R
06-08
So Yokoku(9d)
Yo Chito(4d) Rin Shien
W+6.5
06-15
Rin Shien(8d)
Nakane Naoyuki(9d) Nakano Y
B+R
06-22
Nakano Yasuhiro(9d)
Akiyama Jiro(9d) Akiyama J
B+R
07-13
Han Zenki(8d)
Ogaki Yusaku(9d) Adachi T
W+4.5
06-15
Adachi Toshimasa(4d)
Hikosaka Naoto(9d) Kim Sujun
W+R
07-06
Kim Sujun(8d) Kim Sujun
W+R
05-25
Yoda Norimoto(9d)
Yamashiro Hiroshi(9d) Murakawa D
W+R
07-06
Kato Atsushi(9d) Murakawa D
B+R
06-08
Murakawa Daisuke(8d)
Ida Atsushi(8d) Ida A
W+R
09-07
Cho Sonjin(9d) Cho Sonjin
W+R
06-01
Yamada Kimio(9d)
Rin Kanketsu(7d) Shida T
B+0.5
08-24
Shida Tatsuya(7d) Shida T
W+R
06-01
Kato Yuki(6d)
Hatanaka Hoshinobu(4d) Hatanaka H
Default
06-22
Nakaonoda Tomomi(9d)
Sakai Hideyuki(8d) Motoki K
B+0.5
07-20
Motoki Katsuya(8d)
Takao Shinji(M) Kyo Kagen
B+R
08-10
Kyo Kagen(4d)
Ko Iso(8d) Yuki S
B+R
08-10
Yuki Satoshi(9d)
Note;
 (M); Meijin

History;
 2017-05-12 Table was created.
 2017-05-19,26 Updated.
 2017-06-02,10,16,24 Updated.
 2017-07-01,07,15,22 Updated.
 2017-08-04,11,18,25 Updated.
 2017-09-03,09 Updated.