Tianyuan

20th Tianyuan

Organizers: Taiwan Qiyuan Culture Foundation

Title match

Players 1st round03-30 2nd round04-06 3rd round04-13 4th round04-20 5th round04-27 6th round05-04 7th round05-11
Wang Yuanjun (Tianyuan) W+R B+R B+R W+R
Jian Jingting (5 dan) W+R B+0.5

League

Rank Players L.J X.H C.Q L.J X.Z L.Y L.L J.J Result
1 Lin Junyan(M) - X03-12 W+R03-09 W+R03-05 X03-02 B+R02-26 B+R02-23 X02-19 4-3 3
2 Xu Haohong(Q) B+R03-12 - X03-05 X03-02 W+R02-26 X02-23 W+0.502-19 X03-09 3-4 DM
3 Chen Qirui(6d) X03-09 W+R03-05 - W+R02-26 W+R02-23 X02-19 W+R03-12 W+R03-02 5-2 2
4 Lai Junfu(UMC) X03-05 W+0.503-02 X02-26 - B+R02-19 W+R03-12 W+R03-09 X02-23 4-3 4
5 Xiao Zhenghao(9d) W+R03-02 X02-26 X02-23 X02-19 - B+R03-09 X03-05 X03-12 2-5 DM
6 Lu Yuchuan(4d) X02-26 W+R02-23 B+R02-19 X03-12 X03-09 - X03-02 X03-05 2-5 DM
7 Lin Lixiang(8d) X02-23 X02-19 X03-12 X03-09 W+R03-05 W+R03-02 - X02-26 2-5 DM
8 Jian Jingting(5d) W+R02-19 W+R03-09 X03-02 B+R02-23 W+R03-12 B+R03-05 B+2.502-26 - 6-1 C

The last preliminary tournament

Players 1st round01-19 2nd round01-22 Final01-26
Chen Shiyuan(9d) Chen ShiyuanW+R Chen XiW+R Xiao ZhenghaoB+R
Lin Shimin(3d)
Chen Xi(4d) Chen XiB+R
Juan Chengjun(2d)
Xiao Zhenghao(9d) Xiao ZhenghaoB+R Xiao ZhenghaoB+R
Niu Shite(3d)
Huang Shiyuan(3d) Li WeiB+R
Li Wei(5d)
Lin Shixun(7d) Lin ShixunB+R Lin LixiangB+R Lu YuchuanW+R
Zhang Zhehao(6d)
Cai Chengwei(4d) Lin LixiangB+5.5
Lin Lixiang(7d)
Jian Jingting(5d) Jian JingtingW+R Lu YuchuanB+R
Xu Yukqi(4d)
Yang Bowei(6d) Lu YuchuanB+R
Lu Yuchuan(4d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Lin Lixiang(8d) Lin LixiangW+R
Li Wei(5d) Li WeiB+R01-26 Chen ShiyuanW+R
Lin Shimin(3d) Juan ChengjunB+12.5
Juan Chengjun(2d)
Chen Shiyuan(9d) Chen ShiyuanB+R01-26
Niu Shite(3d) Huang ShiyuanB+R
Huang Shiyuan(3d)
Chen Xi(4d) Jian JingtingB+R
Jian Jingting(5d) Jian JingtingW+5.501-26 Jian JingtingW+R
Zhang Zhehao(6d) Cai ChengweiW+2.5
Cai Chengwei(4d)
Lin Shixun(7d) Lin ShixunB+R01-24
Xu Yukqi(4d) Xu YukqiB+3.5
Yang Bowei(6d)
Players 1st round01-22 2nd round Semifinals01-29 Final02-02