11th Zhonghuan Qisheng

Organizers : Taiwan Qiyuan Culture Foundation

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round Quarterfinals10-22 Semifinals Final
Lai Junfu(8d) Lai JunfuB+R09-10 Lai JunfuB+R09-17 Lai JunfuB+R10-15 Lai JunfuW+R Lai JunfuB+R10-29 1st roundXu HaohongB+R11-05 2nd roundLai JunfuB+R11-26 3rd roundXu HaohongB+R12-10 Xu Haohongwon by 2-1
Lin Shixun(8d)
Yang Zixuan(5d) Shen YienB+R09-03
Shen Yien(2d)
Lin Jiehan(4d) Lin JiehanB+R09-10 Chen ShiyuanW+R09-17
Ding Shaojie(4d)
Chen Shiyuan(9d) Chen ShiyuanB+R09-03
Huang Youteng(2d)
Xu Qingen(5d) Xu QingenW+R09-06 Xu QingenB+R09-17 Xu QingenW+5.510-15
Lu Yuhua(4d)
Lin Shuyang(3d) Lin ShuyangW+R09-03
Lin Yuting(2d)
Chen Shaoxuan(3d) Chen ShaoxuanB+R09-10 Zhou PingqiangW+R09-17
Dai Jiashen(7d)
Chen Yixiang(5d) Zhou PingqiangB+R09-03
Zhou Pingqiang(6d)
Chen Qirui(8d) Chen QiruiB+R09-10 Chen QiruiB+R09-17 Chen QiruiB+R10-15 Jian JingtingB+R
Chen Weiting(4d)
Zhang Kaixin(6d) Lin XinweiB+R09-03
Lin Xinwei(3d)
Peng Junde(3d) Peng JundeW+R09-10 Cai ChengweiB+R09-17
Zhang Tingwei(1d) Huang XiupuW+4.509-03
Huang Xiupu(2d)
Zhou Keping(6d) Cai ChengweiB+R09-10
Cai Chengwei(5d)
Lin Junyan(9d) Lin JunyanB+0.509-10 Li WeiB+R09-17 Jian JingtingW+R10-15
Wu Yanchen(1d)
Li Wei(6d) Li WeiW+R09-03
Juan Chengjun(3d)
Huang Wei(2d) Jian JingtingB+R09-10 Jian JingtingB+R09-17
Li Jiaxin(2d) Jian JingtingB+R09-03
Jian Jingting(7d)
Lin Yuxiang(6d) Dang XijunB+0.509-10
Dang Xijun(3d)
Lin Lixiang(8d) Liu YaowenB+R09-10 Liu YaowenW+R10-12 Liu YaowenB+R10-15 Liu YaowenB+3.5 Xu HaohongB+R11-03
Liu Yaowen(6d)
Liu Jianchang(3d) Liu JianchangB+2.509-03
Lin Hanchang(2d)
Lin Yiting(3d) Huang YanchengB+R09-12 Huang ShiyuanW+R09-17
Huang Yancheng(4d)
Sun Weixun(2d) Huang ShiyuanW+R09-03
Huang Shiyuan(4d)
Lu Yichuan(6d) Lu YichuanB+R09-10 Lu YichuanB+2.509-17 Zeng PinjieB+R10-15
Pai Xinhui(4d)
Zhang Zhehao(6d) Zhang ZhehaoW+0.509-03
Gao Jun(4d)
Zhi Jingyao(2d) Zhou YinnanB+2.509-10 Zeng PinjieW+6.509-17
Zhou Yinnan(6d) Zhou YinnanB+R09-03
Chen Bosong(1d)
Wang Zhihong(2d) Zeng PinjieW+R09-10
Zeng Pinjie(3d)
Wang Yuanjun(9d) Wang YuanjunW+R09-10 Wang YuanjunW+R09-17 Wang YuanjunB+R10-15 Xu HaohongB+1.5
Yu Lijun(4d)
Lin Boyu(2d) Peng JinhuaB+R09-03
Peng Jinghua(7d)
Chen Shoulien(3d) Niu ShiteW+R09-10 Niu ShiteW+R09-17
Niu Shite(4d) Niu ShiteB+R09-03
Zhang Huaiyi(3d)
Chen Pinghua(1d) Long HaoyuB+R09-10
Long Haoyu(1d)
Xu Haohong(9d) Xu HaohongB+R09-10 Xu HaohongB+R09-17 Xu HaohongW+R09-19
Chan Yitien(3d)
Zheng Yuhao(1d) Xu YukqiB+R09-03
Xu Yukqi(4d)
Lin Shimin(4d) Yang BoweiW+R09-10 Liu YifangB+0.509-17
Lin Yancheng(4d) Yang BoweiB+1.509-03
Yang Bowei(7d)
Liu Yifang(2d) Liu YifangB+R09-10
Li Kuihan(2d)