Zhonghuan Qisheng

8th Zhonghuan Qisheng

Organizers : Taiwan Qiyuan Culture Foundation

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round09-20 4th round10-18 Quarterfinals10-25 Semifinals11-22 Final
Xu Haohong(S) Xu HaohongW+2.509-13 Xu HaohongW+R Xu HaohongB+R Xu HaohongW+R Xu HaohongB+R 1st roundXu HaohongB+R11-29 2nd roundLin JunyanB+R12-13 3rd roundXu HaohongB+R12-18 Xu Haohongwon by 2-1
Chen Shouxuan(2d)
Fan Yangbo(3d) Zhi JingyaoW+R09-06
Zhi Jingyao(1d)
Ding Shaojie(4d) Ding ShaojieW+R09-13 Ding ShaojieB+R
Liu Jianchang(3d)
Lin Boyu(1d) Lin BoyuW+9.509-13
Huang Wei(1d) Lin ShiminW+R09-09
Lin Shimin(3d)
Wang Yuanjun(Q) Wang YuanjunW+R09-13 Wang YuanjunB+R Wang YuanjunB+R
Su Shengfang(3d)
Xiao Ailin(2d) Zhang KaixinW+R09-06
Zhang Kaixin(5d)
Lin Shengyi(3d) Xu QingenB+5.509-13 Xu YukqiW+R
Xu Qingen(3d)
Bai Xinhui(2d) Xu YukqiW+R09-13
Dang Xijun(2d) Xu YukqiW+R09-06
Xu Yukqi(4d)
Chen Shiyuan(9d) Xiao ZhenghaoW+R09-13 Xiao ZhenghaoB+R Xiao ZhenghaoB+R Xiao ZhenghaoW+R
Xiao Zhenghao(9d)
Niu Shite(3d) Niu ShiteB+R09-06
Yang Zhude(6d)
Lin Shixun(7d) Lin ShixunW+14.509-13 Liu ShixunW+R
Ye Hongyuan(3d)
Gao Jun(3d) Juan ChengruiW+0.509-13
Juan Chengrui(2d) Juan ChengruiW+R09-06
Li Kuihan(1d)
Chen Qirui(6d) Chen QiruiB+R09-06 Chen QiruiW+R Cai ChengweiW+R
Zhang Yuanrong(3d)
Shu Jingwen(1d) Zhou YinnanW+R09-06
Zhou Yinnan(6d)
Liu Yifang(1d) Liu YifangDefault09-06 Cai ChengweiW+R
Huang Youteng(1d)
Zhou Keping(6d) Cai ChengweiW+R09-13
Cai Chengwei(4d) Cai ChengweiW+R09-06
Dai Jiashen(7d)
Jian Jingting(5d) Jian JingtingB+R09-13 Jian JingtingB+4.5 Jian JingtingB+R Jian JingtingB+R Lin JunyanB+R
Chen Weiting(2d)
Lin Shuyang(9d) Lin ShuyangW+1.509-06
Zeng Pingjie(1d)
Zhang Zhehao(6d) Zhang ZhehaoB+R09-06 Zhang ZhehaoB+R
Lu Yuhua(3d)
Huang Donglong(2d) Huang YanchengW+R09-13
Lin Shengxian(8d) Huang YanchengB+R09-06
Huang Yancheng(3d)
Lin Lixiang(8d) Lin LixiangB+R09-13 Lin LixiangW+2.5 Chen XiB+R
Lin Jiehan(3d)
Chen Shoulian(2d) Chen ShoulianB+R09-13
Peng Junde(2d)
Chen Xi(4d) Chen XiW+R09-06 Chen XiW+R
Lin Yancheng(3d)
Huang Xinpu(1d) Huang XinpuW+R09-13
Huang Xiangren(6d) Huang XiangrenB+R09-06
Peng Jinghua(7d)
Lai Junfu(5d) Lai JunfuB+R09-13 Lai JunfuW+R Yang BoweiW+R Lin JunyanB+R
Zhang Jiahuan(1d)
Yang Zixuan(4d) Yang ZixuanW+R09-06
Lin Xiuping(6d)
Liu Yaowen(6d) Liu YaowenW+R09-06 Yang BoweiW+R
Chen Yida(5d)
Yang Bowei(6d) Yang BoweiB+R09-13
Chen Yixiang(5d) Lin YuxiangB+6.509-06
Liu Yuxiang(5d)
Lin Junyan(M) Lin JunyanW+R09-13 Lin JunyanB+0.5 Lin JunyanB+R
Yu Lijun(3d)
Lin Yuting(1d) Lin XinyiB+R09-13
Lin Xinyi(2d) Lin XinyiW+R09-06
Liu Chuanshen(1d)
Li Wei(5d) Li WeiW+R09-06 Li WeiB+R
Yang Mengyun(5d)
Lu Yuchuan(4d) Lu YuchuanW+R09-13
Zhou Pingqiang(6d) Huang ShiyuanW+4.509-06
Huang Shiyuan(3d)