Zhonghuan Qisheng

9th Zhonghuan Qisheng

Organizers : Taiwan Qiyuan Culture Foundation

Tournament table

Players 1st round09-05 2nd round 3rd round 4th round Quarterfinals10-19 Semifinals10-29 Final
Xu Haohong(M) Xu HaohongW+R09-17 Xu HaohongW+R09-26 Xu HaohongW+R10-07 Xu HaohongB+R Wang YuanjunB+R 1st roundWang YuanjunW+R10-31 2nd roundChen QiruiW+R11-07 3rd roundWang YuanjunW+R11-21 Wang Yuanjunwon by 2-1
Peng Junde(2d)
Lin Shuyang(9d) Lin ShuyangB+R09-05
Chen Yixiang(5d)
Dai Jiashen(7d) Liu YaowenB+2.509-19 Liu YaowenW+R09-26
Liu Yaowen(6d)
Ding Shaojie(4d) Ding ShaojieW+R09-05
Yu Lijun(3d)
Chen Shiyuan(9d) Chen ShiyuanB+R09-22 Chen ShiyuanB+R09-26 Chen ShiyuanW+R10-01
Chen Feng(5d)
Gao Jun(3d) Gao JunW+R09-22
Peng Jinghua(7d) Lin TingyuB+R
Lin Tingyu(1d)
Zhang Zhehao(6d) Lin ZiyuanB+R09-16 Lin ZiyuanB+8.509-26
Lin Ziyuan(2d)
Sun Weixun(1d) Sun WeixunB+R09-05
Yang Zixuan(4d)
Wang Yuanjun(T) Wang YuanjunB+R09-22 Wang YuanjunW+R09-26 Wang YuanjunB+R10-03 Wang YuanjunB+R
Huang Donglong(2d)
Lin Jiehan(4d) Lin JiehanB+R09-05
Huang Wei(2d)
Zhang Kaixin(6d) Lin ShiminB+R09-22 Huang ShiyuanB+R09-24
Lin Shimin(4d)
Zhao Peizhe(3d) Huang ShiyuanB+R09-05
Huang Shiyuan(4d)
Li Wei(5d) Li WeiW+R09-07 Li WeiB+R09-26 Lu YuchuanW+R10-03
Liu Yifang(1d)
Xu Yukqi(4d) Xu YukqiW+R09-22
Lin Yancheng(3d) Cai ChengweiW+R
Cai Chengwei(4d)
Zhou Keping(6d) Li KuihanB+T09-05 Lu YuchuanB+R09-26
Li Kuihan(1d)
Lu Yuchuan(5d) Lu YuchuanB+R09-05
Juan Chengjun(2d)
Lin Junyan(8d) Lin JunyanB+R09-22 Lin JunyanW+7.509-26 Lin JunyanW+R10-03 Lai JunfuB+R Chen QiruiW+R
Chen Yida(5d)
Zeng Pingjie(2d) Zeng PingjieB+5.509-05
Huang Xiangren(6d)
Zhou Pingqiang(6d) Xiao ZhenghaoW+0.509-22 Lin XinweiB+R09-26
Xiao Zhenghao(9d)
Zhou Yinnan(6d) Lin XinweiW+R09-05
Lin Xinwei(3d)
Lai Junfu(6d) Lai JunfuW+R09-22 Lai JunfuB+R09-30 Lai JunfuW+R10-03
Chen Yongan(6d)
Chen Shoulian(2d) Chen ShoulianB+R09-24
Lin Yuxiang(5d) Lin YuxiangW+R
Huang Yancheng(3d)
Niu Shite(3d) Niu ShiteB+R09-22 Niu ShiteW+R09-26
Lin Shixun(7d)
Zhi Jingyao(1d) Li HanlinB+1.509-05
Li Hanlin(1d)
Lin Lixiang(8d) Lin LixiangW+R09-25 Lin LixiangW+R09-26 Lin LixiangW+R10-03 Chen QiruiW+R
Zhang Jiahuan(1d)
Xu Qingen(4d) Xu QingenB+R09-05
Liu Jianchang(3d)
Yang Bowei(7d) Yang BoweiW+R09-22 Yang BoweiB+R09-26
Lin Hanchang(1d)
Huang Xiupu(1d) Chen WeitingB+R09-05
Chen Weiting(3d)
Chen Qirui(7d) Chen QiruiW+R09-22 Chen QiruiW+R09-26 Chen QiruiB+R10-03
Wang Zhihong(2d)
Zhang Tingwei(2d) Chen XiB+R09-24
Su Shengfang(3d) Chen XiB+R
Chen Xi(5d)
Lu Yuhua(3d) Lu YuhuaB+R09-22 Jian JingtingW+R09-30
Chen Shaoxuan(2d)
Pai Xinhui(3d) Jian JingtingB+R09-05
Jian Jingting(6d)