Zhonghuan Qisheng

9th Zhonghuan Qisheng

Organizers : Taiwan Qiyuan Culture Foundation

Tournament table

Players 1st round09-05 2nd round 3rd round09-26 4th round10-03 Quarterfinals10-19 Semifinals10-29 Final
Xu Haohong(M) Xu HaohongW+R09-17 1st round10-31 2nd round11-21 3rd round11-28
Peng Junde(2d)
Lin Shuyang(9d) Lin ShuyangB+R09-05
Chen Yixiang(5d)
Dai Jiashen(7d) 09-22
Liu Yaowen(6d)
Ding Shaojie(4d) Ding ShaojieW+R09-05
Yu Lijun(3d)
Chen Shiyuan(9d) 09-22
Chen Feng(5d)
Gao Jun(3d) 09-22
Peng Jinghua(7d) Lin TingyuB+R
Lin Tingyu(1d)
Zhang Zhehao(6d) Lin ZiyuanB+R09-16
Lin Ziyuan(2d)
Sun Weixun(1d) Sun WeixunB+R09-05
Yang Zixuan(4d)
Wang Yuanjun(T) 09-22
Huang Donglong(2d)
Lin Jiehan(4d) Lin JiehanB+R09-05
Huang Wei(2d)
Zhang Kaixin(6d) 09-22
Lin Shimin(4d)
Zhao Peizhe(3d) Huang ShiyuanB+R09-05
Huang Shiyuan(4d)
Li Wei(5d) Li WeiW+R09-07
Liu Yifang(1d)
Xu Yukqi(4d) 09-22
Lin Yancheng(3d) Cai ChengweiW+R
Cai Chengwei(4d)
Zhou Keping(6d) Li KuihanB+T09-05
Li Kuihan(1d)
Lu Yuchuan(4d) Lu YuchuanB+R09-05
Juan Chengjun(2d)
Lin Junyan(8d) 09-22
Chen Yida(5d)
Zeng Pingjie(2d) Zeng PingjieB+5.509-05
Huang Xiangren(6d)
Zhou Pingqiang(6d) 09-22
Xiao Zhenghao(9d)
Zhou Yinnan(6d) Lin XinweiW+R09-05
Lin Xinwei(3d)
Lai Junfu(UMC) 09-22
Chen Yongan(6d)
Chen Shoulian(2d) 09-22
Lin Yuxiang(5d) Lin YuxiangW+R
Huang Yancheng(3d)
Niu Shite(3d) 09-22
Lin Shixun(7d)
Zhi Jingyao(1d) Li HanlinB+1.509-05
Li Hanlin(1d)
Lin Lixiang(8d) 09-22
Zhang Jiahuan(1d)
Xu Qingen(3d) Xu QingenB+R09-05
Liu Jianchang(3d)
Yang Bowei(6d) 09-22
Lin Hanchang(1d)
Huang Xiupu(1d) Chen WeitingB+R09-05
Chen Weiting(3d)
Chen Qirui(7d) 09-22
Wang Zhihong(2d)
Zhang Tingwei(2d) 09-22
Su Shengfang(3d) Chen XiB+R
Chen Xi(5d)
Lu Yuhua(3d) 09-22
Chen Shaoxuan(2d)
Pai Xinhui(3d) Jian JingtingB+R09-05
Jian Jingting(6d)