Zhonghuan Qisheng

2nd Zhonghuan Qisheng

Host Organization : Taiwan Qiyuan Culture Foundation
Players 1st round 2nd round 3rd round Quarterfinals Semifinals
06-15
Final
06-22~07-25
Wang Yuanjun(Q) Wang Yuanjun
B+R
05-18
Wang Yuanjun
B+R
05-25
Wang Yuanjun
B+R
06-08
Chen Shiyuan
B+8.5
1st round
Lin Lixiang
W+2.5
06-22
 
2nd round
Chen Shiyuan
W+R
06-29
 
3rd round
Chen Shiyuan
W+R
07-25
 
Chen Shiyuan
won by 2-1
Lin Shengxian(8d) Zhou Pingqiang
W+R
05-04
Zhou Pingqiang(5d)
Lin Xiuping(5d) Lin Xiuping
B+R
05-04
Lin Xiuping
B+R
05-18
Yang Zhude(5d)
Huang Chengyi(3d) Zhang Kaixin
B+R
05-04
Zhang Kaixin(5d)
Zhou Junxun(9d) Zhou Junxun
B+0.5
05-11
Zhou Junxun
W+R
05-18
Zhou Junxun
W+R
05-26
Xu Yukqi(1d)
Ding Shaojie(3d) Chen Yida
B+R
05-04
Chen Yida(5d)
Lin Yuxiang(5d) Lin Yuxiang
B+R
05-04
Lin Yuxiang
W+R
05-18
Chen Qingyu(3d)
Wei Haoting(2d) Wei Haoting
B+R
05-04
Zhang Yuanrong(2d)
Zhou Yinnan(5d) Zhou Yinnan
W+R
05-04
Liao Kwanghong
B+R
05-18
Chen Shiyuan
W+1.5
05-25
Chen Shiyuan
B+R
06-08
Gao Jun(2d)
Rao Ruiyong(2d) Liao Kwanghong
W+R
05-04
Liao Kwanghong(3d)
Chen Shiyuan(9d) Chen Shiyuan
W+R
05-04
Chen Shiyuan
W+R
05-11
Su Shengfang(2d)
Wang Xiangjie(2d) Lin Xinyi
B+0.5
05-04
Lin Xinyi(1d)
Zhang Zhengping(3d) Zhang Zhengping
W+0.5
05-04
Lin Jiehan
B+R
05-18
Xiao Zhenghao
W+4.5
05-25
Huang Yancheng(2d)
Zhao Peizhe(3d) Lin Jiehan
W+R
05-04
Lin Jiehan(2d)
Peng Junde(1d) Zhou Keping
W+0.5
05-04
Xiao Zhenghao
W+5.5
05-18
Zhou Keping(5d)
Xiao Zhenghao(T)
Lin Zhihan(9d) Lin Zhihan
W+R
05-04
Lin Zhihan
B+R
05-18
Lin Zhihan
B+R
05-30
Lin Zhihan
W+R
06-06
Lin Lixiang
W+R
Dang Xijun(2d)
Wang Yunzhong(2d) Chen Feng
B+R
05-04
Chen Feng(4d)
Hei Jiajia(6d) Hei Jiajia
W+11.5
05-04
Hei Jiajia
B+3.5
05-14
Ye Hongyuan(3d)
Cai Chengwei(1d) Cai Chengwei
W+12.5
05-04
Chen Yixiang(4d)
Lin Shuyang(7d) Lin Shuyang
B+R
05-04
Li Wei
B+0.5
05-18
Xia Daming
W+1.5
05-25
Chen Guanwei(2d)
Lin Tingyi(2d) Li Wei
B+7.5
05-04
Li Wei(1d)
Lin Junyan(6d) Lin Junyan
W+R
05-04
Xia Daming
B+R
05-21
Zhang Huaiyi(3d)
Liu Yaowen(5d) Xia Daming
W+1.5
05-06
Xia Daming(6d)
Yang Bowei(5d) Yang Bowei
B+R
05-04
Yang Bowei
B+R
05-18
Lin Shimin
W+R
05-25
Lin Lixiang
B+R
06-11
Fan Yangbo(3d)
Lin Ziyuan(2d) Lin Ziyuan
W+R
05-04
Huang Xiangren(6d)
Yang Mengyun(4d) Lin Shimin
W+4.5
05-01
Lin Shimin
B+R
05-18
Lin Shimin(1d)
Yu Lijun(1d) Yu Lijun
B+1.5
05-04
Xiao Ailin(2d)
Chen Qirui(2d) Chen Qirui
B+R
05-04
Zhang Zhehao
B+1.5
05-11
Lin Lixiang
B+R
05-25
Liu Jianchang(2d)
Zhang Zhehao(5d) Zhang Zhehao
W+R
05-04
Xu Haohong(1d)
Huang Daolong(1d) Huang Daolong
W+R
05-04
Lin Lixiang
B+4.5
05-18
Xu Chengzheng(2d)
Lin Lixiang(ZQ)
Note;
  (ZQ); Zhonghuan Qisheng  (Q); Qiwang  (T); Tianyuan

History;
  2014-04-20 Page was created.
  2014-05-01,06,11,14,18,21,25,26,31 Updated.
  2014-06-06,08,11,15,22,29 Updated.
  2014-07-25 Updated.