12th South-West Qiwang

Host Organization : Gyuqjing
Players 1st round
03-09
2nd round
03-09
Semifinals
03-10
Final
03-10
Gu Li(9d) Gu Li
B+R
Gu Li
W+2.5
Gu Li
W+2.5
Xie He
W+R
Yang Dingxin(3d)
Wang Xi(9d) Wang Xi
 
Li Haojie(5d)
Piao Wenyao(SW) Piao Wenyao
 
Dang Yifei
 
Ke Jie(4d)
Dang Yifei(4d) Dang Yifei
W+R
Shi Yue(9d)
Fu Chong(5d) Fu Chong
 
Xie He
 
Xie He
B+R
Nie Weiping(9d)
Yang Yi(6d) Xie He
 
Xie He(9d)
Gu Lingyi(5d) Gu Lingyi
 
Gu Lingyi
B+R
Li Jie(6d)
Ding Wei(9d) Peng Liyao
 
Peng Liyao(5d)
Note;
  (SW); South-West Qiwang

History;
  2013-03-10 Page was created.