19th South-West Qiwang

Organizers: Chinese Weiqi Association, Chengdu Qiyuan, Chengdu Sports Bureau
Sponsors: Sichuan Airlines

Tournament table

Players 1st round06-14 2nd round06-14 Semifinals06-15 Final06-15
Chen Yaoye(9d) Li XuanhaoB+R Li XuanhaoW+R Mi YutingW+R Mi YutingB+6.5
Li Xuanhao(7d)
Dang Yifei(9d) Dang YifeiW+R
Kou Zhengyan(4d)
Mi Yuting(M) Mi YutingW+R Mi YutingB+1.5
He Yuhan(6d)
Tang Weixing(9d) Tang WeixingW+R
Jian Shiwei(5d)
Shi Yue(9d) Shi YueW+R Tuo JiaxiW+R Tuo JiaxiB+0.5
Gu Lingyi(7d)
Tuo Jiaxi(9d) Tuo JiaxiW+R
Ma Yichao(5d)
Yang Dingxin(9d) Liao YuanheW+R Liu YuhangB+2.5
Liao Yuanhe(8d)
Gu Li(9d) Liu YuhangB+R
Liu Yuhang(6d)