6th South-West Qiwang

Host Organization : Gyuqjing
Players 1st round
03-13
2nd round
03-13
Semifinals
03-14
Final
03-15
Wang Lei(Q) Chen Xiaonan
 
Gu Lingyi
W+2.5
Gu Lingyi
W+R
Gu Lingyi
W+R
Chen Xiaonan(3d)
Sun Li(3d) Gu Lingyi
 
Gu Lingyi(4d)
Ding Wei(8d) Ding Wei
 
Ding Wei
B+R
Lou Xi(2d)
Mao Ruilong(4d) Nie Weiping
B+R
Nie Weiping(9d)
Gu Li(M) Yu Ping
W+2.5
Yu Ping
B+R
Yang Yi
B+R
Yu Ping(6d)
Li Jie(5d) Li Jie
B+R
Yu Bin(9d)
Wang Yao(6d) Wang Yao
 
Yang Yi
B+R
Peng Liyao(3d)
Yang Yi(6d) Yang Yi
W+0.5
Wang Xi(9d)
Note;
  (Q); South-West Qiwang  (M); Mingren

History;
  2007-03-12 Page was created.
  2007-03-13,14,15 Updated.