14th South-West Qiwang

Host Organization : Gyuqjing
Players 1st round
03-09
2nd round
03-09
Semifinals
03-10
Final
03-10
Chang Hao(9d) Gu Lingyi
W+R
Gu Lingyi
W+R
Tang Weixing
B+R
Tang Weixing
B+R
Gu Lingyi(5d)
Fu Chong(6d) Peng Liyao
 
Peng Liyao(5d)
Yang Dingxin(3d) Yang Dingxin
 
Tang Weixing
W+T
Dang Yifei(4d)
Jiao Shiwei(2d) Tang Weixing
 
Tang Weixing(SW)
Shi Yue(9d) Shi Yue
B+R
Shi Yue
B+R
Shi Yue
W+R
Liao Yuanhe(2d)
Xu Jiayang(3d) Li Xuanhao
 
Li Xuanhao(5d)
Gu Li(9d) Gu Li
W+R
Ke Jie
W+R
Chen Yunong(1d)
Ma Yichao(3d) Ke Jie
B+1.5
Ke Jie(9d)
Note;
  (SW); South-West Qiwang

History;
  2015-03-09 Page was created.
  2015-03-10 Updated.