13th South-West Qiwang

Host Organization : Gyuqjing
Players 1st round
03-07
2nd round
03-07
Semifinals
03-08
Final
03-08
Tang Weixing(9d) Tang Weixing
B+R
Tang Weixing
W+R
Tang Weixing
W+R
Tang Weixing
B+R
Mao Ruilong(4d)
Ke Jie(4d) Xie He
 
Xie He(SW)
Gu Lingyi(5d) Wang Yao
 
Wang Yao
 
Wang Yao(6d)
Dang Yifei(4d) Dang Yifei
 
Wang Xi(9d)
Shi Yue(9d) Shi Yue
W+R
Shi Yue
W+R
Chang Hao
B+R
Ma Yichao(2d)
Chen Yurong(1d) Piao Wenyao
 
Piao Wenyao(9d)
Yang Dingxin(3d) Yang Dingxin
 
Chang Hao
 
Xu Jiayang(2d)
Fu Chong(6d) Chang Hao
 
Chang Hao(9d)
Note;
  (SW); South-West Qiwang

History;
  2014-03-07 Page was created.
  2014-03-08 Updated.