16th South-West Qiwang

Host Organization : Gyuqjing
Players 1st round
03-11
2nd round
03-11
Semifinals
03-12
Final
03-12
Ke Jie(9d) Ke Jie
B+R
Ke Jie
W+R
Tan Xiao
B+R
Yang Dingxin
B+R
Liao Yuanhe(5d)
Shi Yue(9d) Shi Yue
B+R
Jian Shiwei(3d)
Tan Xiao(7d) Tan Xiao
W+4.5
Tan Xiao
B+R
Gu Lingyi(5d)
Gu Li(9d) Li Xiangyu
W+R
Li Xiangyu(3d)
Dang Yifei(9d) Yang Dingxin
W+R
Yang Dingxin
B+R
Yang Dingxin
B+R
Yang Dingxin(SW)
Mi Yuting(9d) Mi Yuting
W+R
Liu Yuhang(1d)
Tang Weixing(9d) Peng Quan
W+2.5
Chang Hao
W+0.5
Peng Quan(7d)
Ma Yichao(4d) Chang Hao
W+0.5
Chang Hao(9d)
Note;
  (SW); South-West Qiwang

History;
  2017-03-13 Page was created.