7th South-West Qiwang

Host Organization : Gyuqjing
Players 1st round
03-25
2nd round
03-25
Semifinals
03-26
Final
03-27
Gu Li(M) Gu Li
B+R
Dang Yifei
W+R
Gu Lingyi
B+1.5
Gu Lingyi
B+R
Wang Yao(6d)
Lee Younggu(7d) Dang Yifei
 
Dang Yifei(1d)
Piao Wenyao(5d) Piao Wenyao
 
Gu Lingyi
 
Peng Liyao(4d)
Chen Xiaonan(3d) Gu Lingyi
 
Gu Lingyi(Q)
Nie Weiping(9d) Nie Weiping
W+R
Wang Lei
B+R
Li Jie
W+0.5
Shi Yue(4d)
Ding Wei(9d) Wang Lei
 
Wang Lei(8d)
Wang Xi(9d) Wang Xi
 
Li Jie
 
Yang Yi(6d)
Xie He(7d) Li Jie
 
Li Jie(5d)
Note;
  (SW); South-West Qiwang  (M); Mingren

History;
  2008-03-24 Page was created.
  2008-03-25,26,27 Updated.