South-West Qiwang

8th South-West Qiwang

Host Organization : Gyuqjing
Players 1st round
03-14
2nd round
03-14
Semifinals
03-15
Final
03-16
Gu Lingyi(Q) Gu Lingyi
 
Gu Lingyi
W+R
Gu Lingyi
B+1.5
Gu Lingyi
B+R
Dang Yifei(2d)
Wang Xi(9d) Wang Xi
 
Wang Lei(8d)
Wang Yao(6d) Sun Li
 
Xie He
B+R
Sun Li(4d)
Xie He(7d) Xie He
 
Li Jie(6d)
Gu Li(M) Gu Li
W+4.5
Gu Li
W+R
Gu Li
B+R
Yang Yi(6d)
Shi Yue(4d) Shi Yue
 
Yang Dingxin(1d)
Piao Wenyao(5d) Piao Wenyao
 
Ding Wei
W+R
Fu Chong(4d)
Ding Wei(9d) Ding Wei
W+0.5
Nie Weiping(9d)
Note;
  (SW); South-West Qiwang  (M); Mingren

History;
  2009-03-13 Page was created.
  2009-03-14,15,16 Updated.