21st South-West Qiwang

Organizers: Chinese Weiqi Association, Chengdu Qiyuan, Chengdu Sports Bureau
Sponsors: Sichuan Airlines

Tournament table

Players 1st round06-18 2nd round06-18 Semifinals06-19 Final06-19
Yang Dingxin(9d) Yang DingxinB+R Yang DingxinW+R Ke JieW+R Ke JieW+R
Shi Yulai(3d)
Liao Yuanhe(8d) Chen ZijianB+3.5
Chen Zijian(7d)
Li Xuanhao(9d) Li XuanhaoB+1.5 Ke JieW+R
Gu Lingyi(7d)
Ke Jie(9d) Ke JieW+R
Gu Li(9d)
Shi Yue(9d) Shi YueB+R Liu YuhangW+R Tang WeixingW+R
Chang Hao(9d)
Dang Yifei(9d) Liu YuhangB+1.5
Liu Yuhang(6d)
Tang Weixing(9d) Tang WeixingB+R Tang WeixingB+1.5
Wang Yao(6d)
Tu Xiaoyu(7d) Mi YutingW+R
Mi Yuting(9d)